STY 550 Подова замазка

STY 550 е олекотена замазка за топло- и звукоизолация. STY 550 е за професионална употреба. Подовата настилка е подходяща за вътрешна и външна подова основа, може да се използва преди последните подови настилки (мрамор, керамични или фаянсови плочки, ламиниран паркет, pvc и др.),за да се създаде подходящата подложка (замазка), също така може да се полага и на външни тераси. Тази лека замазка се прилага и на вентилируеми покриви.

Характеристика

 • Топло и звукоизолация
 •  Отлична адхезия
 •  Дишаща
 •  Гъвкава, не се напуква
 •  Леко тегло на конструкцията
 •  Клас А на пожароустойчивост
 •  Лесна за приготвяне и нанасяне
 •  Дълготрайна
 •  Икономична
 •  Водоотблъскващ
 •  Устойчивост на замръзване и размразяване

Технически спецификации

Плътност в сухо състояние: 550 ± 10% kg/m3
Якост на натиск: C7
Якост на огъване: F2
Реакция на огън: A2
Коефициент на топлопроводимост, λ:≤0,062 W/(m.K)
ниво на ударен шум: 70 dB (лек удар )
ниво на ударен шум: 50 dB (тежък удар )

Указания за нанасяне

STY 550 може да се полага с машина за замазка. Необходимо е да намокрите пода, особено през летния сезон и в случай на повърхност, изложена на слънце. През летния сезон нанасяйте продукта в по-хладните часове на деня, далеч от слънцето. Не нанасяйте при непосредствена опасност от дъжд или лед, в условия на силна мъгла или при относителна влажност на въздуха, по-висока от 70%. STY 550 трябва да се нанася в еднакво количество върху целия под. Минималната дебелина трябва да бъде 4 cm. След като зоната бъде запълнена, прекарайте ракел или подобен инструмент от ляво надясно, от дясно наляво и продължете с това движение, за да отстраните излишъка и да постигнете плоско равномерно покритие. Също така се препоръчва на всеки 30 м2 да се прави дилатационна пролука. Уверете се, че STY 550 е напълно изсушен преди окончателното нанасяне на покрития. Всички работи, извършвани на открито, трябва да се извършват при бездъждовно време, когато слънчевото греене не е твърде високо и вятърът е слаб. Ако е необходимо да се извършват работи при неблагоприятни условия, използвайте подходящи щитове, които намаляват влиянието на атмосферните фактори.

Сравнение

Класически метод за изолация

Прилагане на СТИРОНИТ®