STY 325 Акустик

STY 325 Акустик е естествена мазилка, която се прилага за предотвратяване на проблеми с шума на вътрешни съседни стени, асансьори, генераторни помещения, офиси, училища, хотели и др. STY 325 е за професионална употреба. Подходящ за вътрешни стенни повърхности, тухли, газобетон, пемза, стени и тавани. STY 325 се използва за приложения за вътрешни повърхности.

Характеристика

  • Акустична изолация
  •  Отлична адхезия
  •  Интегрална структура, поддържа топлоизолацията
  •  Дишаща
  •  Гъвкава, устойчива на цепене
  •  Леко натоварване върху конструкцията
  •  Клас А на пожароустойчивост
  •  Лесна за приготвяне и нанасяне
  •  Дълготрайна
  •  Икономична

Технически спецификации

Плътност в сухо състояние         (на стената)≤450 kg/m³
Якост на натиск CSI/CSII
Капилярна абсорбация на водаWc1
Реакция на огънA2
Намаляване на въздушен шумRw 50/56 dB

Указания за нанасяне

Преди нанасянето се препоръчва да се покрият первазите на прозорците, праговете, приспособленията за прозорци и врати и всички елементи, които няма да бъдат покрити от мазилката. STY 325 може да се нанася чрез машинно разпръскване на материала върху стената или на ръка. Ако се нанася върху тавана, STY 325 трябва да се нанася с машина за мазилки, не препоръчваме нанасяне на ръка. От основно значение е повърхността да се навлажни, особено през летния сезон и в случай на стени, изложени на слънце. Ако повърхността е била обработена с грунд, не е необходимо да се мокри основата. През летния сезон нанасяйте продукта в похладните часове на деня, далеч от слънцето. Не нанасяйте при непосредствена опасност от дъжд или заледяване, в условия на силна мъгла или при относителна влажност на въздуха, по-висока от 70%. Ако се прилага вътрешно, е необходимо външната повърхност да не попива вода. В противен случай обработете повърхността с дишащ водоотблъскващ продукт. При наличие на открити стени направете същото приложение. STY 325 трябва да се нанася в еднакво количество върху цялата повърхност. Първият слой трябва да се нанесе чрез пръскане на тънък слой. След като изсъхне, материалът може да се нанася на слоеве. Използвайте дървена или алуминиева летва за мазилка като ориентир за дебелината, за да получите необходимата дебелина. Те трябва да се отстранят веднага след нанасянето на последния слой. За да се предпази от напукване, между бетонните и стенните конструктивни елементи трябва да се използва поцинкована телена мрежа или мрежа за мазилка 10x10 mm. Поцинкована телена мрежа или мрежа за мазилка 10x10 mm трябва да се използва след дебелина от 3 см. Мрежата трябва да се потопи в мазилката на около половината от общата дебелина и, ако е необходимо, трябва да се използва независимо от дебелината, дори в случай на приложение върху панели, дърво, гипсокартон или върху нестабилни основи. За закрепване на ъглите и, при многоетажно приложение, използвайте стоманени ъглови перли. След нанасяне повърхността трябва да се изравни, в случай на пропуски може да се коригира с мистрия или гъба. Когато изглаждате мазилката, не притискайте STY 325 твърде много към стената. Това е необходимо, за да се запази порьозността на мазилката. За да изгладите, използвайте щампа за изравняване, по хоризонтален и вертикален начин, за да получите равна повърхност. Уверете се, че STY 325 е напълно изсъхнал преди окончателното нанасяне на покрития (бои, всякакви други материали за покритие). Ако повърхността ще се боядисва, трябва да се използват само грунд и бои на водна основа. Ако повърхността няма да бъде боядисана или ще бъде боядисана по-късно, дотогава върху нея трябва да се нанесе прозрачен грунд на водна основа, за да се предпази повърхността от външните атмосферни условия. Всички работи, извършвани навън, трябва да се извършват при бездъждовно време, когато слънчевото греене не е твърде силно и вятърът е слаб. Ако е необходимо да се извършат работи при неблагоприятни условия, използвайте подходящи щитове, които намаляват въздействието на атмосферните фактори. Измазаните помещения трябва да се проветряват, но е необходимо да се предотврати течението и да се предотврати бързото изсъхване на разтвора в резултат на слънчевата светлина или нагряването.

Сравнение

Класически метод за изолация

Прилагане на СТИРОНИТ®