STY 300

за съществуващи боядисани вътрешни и външни стени

Естествен топлоизолационен материал, нанасящ се върху вътрешните и/или външните стени на боядисани сгради и върху конструкционна стомана. Има висока адхезия и водоотблъскваща способност. STY 300 е за професионална употреба. Подходящ за вътрешни и/или външни боядисани повърхности, метални повърхности и др.

Характеристика

 • Топлоизолация
 •  Отлична адхезия
 •  Дишаща
 •  Гъвкава, не се напуква
 •  Леко тегло на конструкцията
 •  Клас А на пожароустойчивост
 •  Лесна за приготвяне и нанасяне
 •  Дълготрайна
 •  Икономична
 •  Водоотблъскващ
 •  Устойчивост на замръзване и размразяване

Технически спецификации

Плътност в сухо състояние             (на стената)≤375 kg/m3
Якост на натискCSI/CSII
Капилярна абсорбация на водаWc1
Пропускливост на водни пари, µ≤15
СцеплениеFP:B
Реакция на огънA2
Коефициент на топлопроводимост, λ≤0,048 W/(m.K)

Указания за нанасяне

Преди нанасянето се препоръчва да се покрият первазите на прозорците, праговете, приспособленията за прозорци и врати и всички елементи, които няма да бъдат покрити от мазилката. STY 300 може да се нанася чрез машинно разпръскване на материала върху стената или на ръка. Ако се нанася върху тавана, STY 300 трябва да се нанася с машина за мазилки, не препоръчваме нанасяне на ръка. От основно значение е повърхността да се навлажни, особено през летния сезон и в случай на стени, изложени на слънце. Ако повърхността е била обработена с грунд, не е необходимо да се мокри основата. През летния сезон нанасяйте продукта в похладните часове на деня, далеч от слънцето. Не нанасяйте при непосредствена опасност от дъжд или заледяване, в условия на силна мъгла или при относителна влажност на въздуха, по-висока от 70%. Ако се прилага вътрешно, е необходимо външната повърхност да не попива вода. В противен случай обработете повърхността с дишащ водоотблъскващ продукт. При наличие на открити стени направете същото приложение. STY 300 трябва да се нанася в еднакво количество върху цялата повърхност. Първият слой трябва да се нанесе чрез пръскане на тънък слой. След като изсъхне, материалът може да се нанася на слоеве. Използвайте дървена или алуминиева летва за мазилка като ориентир за дебелината, за да получите необходимата дебелина. Те трябва да се отстранят веднага след нанасянето на последния слой. За да се предпази от напукване, между бетонните и стенните конструктивни елементи трябва да се използва поцинкована телена мрежа или мрежа за мазилка 10×10 mm. Поцинкована телена мрежа или мрежа за мазилка 10×10 mm трябва да се използва след дебелина от 3 см. Мрежата трябва да се потопи в мазилката на около половината от общата дебелина и, ако е необходимо, трябва да се използва независимо от дебелината, дори в случай на приложение върху панели, дърво, гипсокартон или върху нестабилни основи. За закрепване на ъглите и, при многоетажно приложение, използвайте стоманени ъглови перли. След нанасяне повърхността трябва да се изравни, в случай на пропуски може да се коригира с мистрия или гъба. Когато изглаждате мазилката, не притискайте STY 300 твърде много към стената. Това е необходимо, за да се запази порьозността на мазилката. За да изгладите, използвайте щампа за изравняване, по хоризонтален и вертикален начин, за да получите равна повърхност. Уверете се, че STY 300 е напълно изсъхнал преди окончателното нанасяне на покрития (бои, всякакви други материали за покритие). Ако повърхността ще се боядисва, трябва да се използват само грунд и бои на водна основа. Ако повърхността няма да бъде боядисана или ще бъде боядисана по-късно, дотогава върху нея трябва да се нанесе прозрачен грунд на водна основа, за да се предпази повърхността от външните атмосферни условия. Всички работи, извършвани навън, трябва да се извършват при бездъждовно време, когато слънчевото греене не е твърде силно и вятърът е слаб. Ако е необходимо да се извършат работи при неблагоприятни условия, използвайте подходящи щитове, които намаляват въздействието на атмосферните фактори. Измазаните помещения трябва да се проветряват, но е необходимо да се предотврати течението и да се предотврати бързото изсъхване на разтвора в резултат на слънчевата светлина или нагряването.