визия / мисия

Нашата визия е да направим Styronit ® глобална марка в съответствие с нашия опит и принципи. Нашата мисия е да разширим приложенията на естествената изолационна мазилка, което оказва положително въздействие върху човешкото здраве и строителната биология в цялата страна. Другата ни мисия е също така да осигурим топлинни комфортни зони на хората с екологично чисти, естествени икономически продукти.